Na Placu Dominikańskim przy “Bramie Rycerskiej” ma stanąć pomnik ułana 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” oraz węgierskiego huzara z okresu I wojny światowej. Jedni i drudzy zaznaczyli się bowiem w historii miasta. Madziarzy znajdowali się wśród austro-węgierskiej załogi Twierdzy Przemyśl broniącej się przed rosyjskimi atakami jesienią 1914 r. Zginęło wówczas wielu obrońców, w Budapeszcie na ich cześć stanął pomnik – figura złotego lwa. 

Z inicjatywą upamiętnienia Węgrów i podkreślenia wielowiekowej przyjaźni dwóch narodów wyszedł prezydent miasta Ryszard Choma. Została ona jednogłośnie poparta przez przemyskich radnych. Do koncepcji przychylila się Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Grażyna Stojak. Posąg ułana ufunduje marszałek Sejmu RP, fundatorem huzara będzie węgierskie Zgromadzenie Narodowe Węgier.

portalprzemyski.pl/kresy.pl

Article source: http://www.kresy.pl/wydarzenia,europa-srodkowa?zobacz/w-przemyslu-pomnikami-zolnierzy-uczcza-przyjazn-polsko-wegierska-grafika&utm_source=rss&utm_campaign=rss