Rada Najwyższa Ukrainy zadecydowala, że 26 maja będzie w tym roku obchodzony jako “Dzień Pamięci” po Symonie Petlurze.

Urodzony w 1879 r. w Połtawie Symon Petlura na początku XX wieku związał się Ukraińską Partią Rewolcyjną postulującą program socjalistyczny i niezależność Ukrainy w ramach federacji z Rosją. Wchodził w skład kwazi-rządu autonomicznej Ukraińskiej Republiki Ludowej ogłoszonej w marcu 1917 r. i obalonej wkrótce przez hetmana Pawło Skoropadskiego z pomocą Niemców w kwietniu 1918 r. Po upadku Niemiec i hetmanatu to właśnie Patlura doporwadził w grudniu 1918 r. do powtórnej proklamacji URL, w zamiarach jako niepodległego państwa. Nie był jednak w stanie obronić całego jej postulowanego terytorium przed bolszewikami i bialymi Rosjanami gen. Denikina.

W umowie warszawskiej z kwietnia 1920 zrzekł się pretensji państwa ukraińskiego do Lwowa i polskich Kresów Wschodnich. Podporządkowane mu oddziały walczyły po stronie polskiej z bolszewikami. Po zakończeniu wojny przebywał w Warszawie do 1923 r. po czym wyemigrował do Europy Zachodniej. Zginął w Paryżu 25 maja 1926 z ręki Żyda Szolema Szwrcbarda, który twierdził, że zemścił się w ten sposób za śmierć swojej rodziny w pogromie zorganizowanym przez żołnierzy Petlury, choć wielu podejrzewało, że był po prostu agentme służb sowieckich. Zabójca Petlury został uniewinniony przez francuski sąd.

twitter.com/kresy.pl

Article source: http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/ukraina-uczci-rocznice-smierci-petlury&utm_source=rss&utm_campaign=rss