TECZKA IPN KIJOWSKIEGO

Posted by miziaforum w dniu Luty 3, 2016

MATEUSZ KIJOWSKI – ALIMENCIARZ Z KODU …. A TU JEGO DZIADZIA :

Do p. Źobro i p. Jaki, Żądamy osadzenia w wiezieniu MATEUSZA KIJOWSKIEGO za uchylanie sie od spłaty zadłużenia alimentacyjnego w kwocie 100 000 zł

W katalogu IPN publikowanym na stronach Instytutu nazwisko Józefa Kijowskiego znajdujemy w dziale „Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL”.

Od 1946 r. w SL. 01.09-25.09.1939 uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach Wojska Polskiego. Od 02-07.1944 r. żołnierz BCh na Lubelszczyźnie. „Po zakończeniu działań wojennych jako oficer WP walczył z bandami nacjonalistycznymi, zabezpieczał państwowe akcje polityczne i gospodarcze”. Od 06.1948-12.1956 kierownik działu i wykładowca w Centralnej Rolniczej Spółdzielni „SCh” w Warszawie. 12.1956-06.1965 sekretarz ZG Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Od 06.1965 do 12.1971 prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Od 12.1965 przewodniczący RG LZS. Od 21.03.1976-18.07.1983 poseł na Sejm PRL VIIVIII kadencji. Wiceprezes WK FJN w Olsztynie, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie. Zmarł 18.07.1983. Źródła: Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 863; T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, Warszawa 1991

— czytamy na stronach IPN.


Jak widać Instytut przyznaje, że Józef Kijowski „po zakończeniu działań wojennych jako oficer WP walczył z bandami nacjonalistycznymi, zabezpieczał państwowe akcje polityczne i gospodarcze”.

A TU UZUPEŁNIENIE POWYŻSZEGO I WIELE WIECEJ :

95% członków K.O.D to synowie córki i wnuki KATÓW Z M.B.P S.B , NKWD A NIE RZADKO AGENTÓW GESTAPO !!

You can leave a response, lub trackback from your own site.

Article source: https://miziaforum.wordpress.com/2016/02/03/teczka-ipn-kijowskiego/