Ministerstwo miało już sporządzić spis “środków taktycznych”, które mają doprowadzić do zredukowania deficytu budżetowego a nad jego sporządzeniem czuwał pierwszy wicepremier Igor Szuwałow. Zakłada on między innymi przejęcie na potrzeby budżetu co najmniej połowy zysków z oprocentowania kont bankowych przedsiębiorstw państwowych. 

Resort finansów domaga się także generalnego przeglądu wszystkich kontraktów państowywych, subsydiów i inwestycji. Z przeglądu tego wyłączono jednak przemysł zbrojeniowy. Przegląd ten jest oczywistą zapowiedzią wycofywania się państwa z niektórych z nich.

rbc.ru/kresy.pl

Article source: http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/rosja-koryguje-budzet&utm_source=rss&utm_campaign=rss