Autorem projektu ustawy jest niezależny deputowany Andriej Denisenko. Proponuje on aby przemianować Dniepropietrowsk na Dniepr, jak sam zadeklarował na portalu Facebook, bowiem jak do tej pory strona internetowa ukraińskiego parlamentu nie opublikowała tekstu jego projektu.

Ustawa dekomunizacyjna nakłada na władze Dniepropietrowska obowiązek zmiany nazwy miasta.  Zaproponowały one w lipcu 9 wariantów nowej nazwy: Dnipro, Dniprosław, Siczesław, Dniprowsk, Dnipropol, Kodak, Nowy Kodak, Światosław. Na liście pojawiła się także dotychczasowa nazwa miasta. Najwyraźniej są zdeterminowane przy niej pozostać, bowiem w grudniu rada miasta przegłosowała pozostawienie dotychczasowej nazwy, przy zmianie jej etymologii, która od teraz będzie oficjalnie wywodzona nie od działacza komunistycznego ale od Świętego Piotra. Wywołało to pretest szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który domaga się zmiany nazwy. Wobec stanowiska rady miejskiej działania podjął deputowany Rady Najwyższej.

Dniepropietrowsk założyła caryca Katarzyna II w 1784 r. i to właśnie na jej cześć otrzymało ono pierwotnie nazwę Jekaterynosław. Miasto budowano jako stolicę guberni noworosyjskiej. W 1918 r. bolszewicy podjęli inicjatywę zmiany jego nazwy na Siczesław, jednak w 1926 r. zdecydowali, że miasto będzie nazywać się Dniepropietrowsk, biorąc nazwę od największej rzeki Ukrainy nad którą leży i od nazwiska Hryhorija Petrowskiego, znanego ukraińskiego komunisty, w latach 1918-1919 przewodniczącego Wszeuchraińskiego Komitetu Wykonawczego. 

korrespondent.net/kresy.pl

 

Article source: http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/nazwe-dniepropietrowska-zmieni-parlament&utm_source=rss&utm_campaign=rss