“Rozpoczął się luty, zapewne wielu czeka nadchodzącego dnia patrona zakochanych — św. Walentego! A my po raz kolejny zapraszamy do udziału w akcji „Kocham Polszczyznę”!” – informuje o swojej akcji młodzieżowe, wileńskie koło Związku Polaków na Litwie. Młodzi działacze będą zamieszczać w mediach społecznościowych grafiki z wybranymi fragmentami polskiej prozy i poezji wyrażające właśnie miłość. “Podobnie jak ubiegłym roku, będą zamieszczane kartki walentynkowe z inspirującymi — co najważniejsze, romantycznymi — fragmentami literatury pięknej, poezji oraz piosenek stworzonych przez znanych polskich autorów. Posługując się pięknymi cytatami na pewno uda się zaskoczyć swoją sympatię lub kochaną osobę!” – piszą młodzi działacze inicjując akcję od cytatu “W malinowym chruśniaku” Bolesława Leśmiana. 

ZPL-WMP/kresy.pl

Article source: http://www.kresy.pl/wydarzenia,kultura?zobacz/jak-kochac-to-po-polsku-namawia-wilenska-mlodziez-patriotyczna&utm_source=rss&utm_campaign=rss