Bp Henryk Tomasik podkreślił, że religia uczestniczy w kształtowaniu młodego pokolenia, a wychowanie jest wartością. – W naszym społeczeństwie za mało mówimy, za mało doceniamy tę wartość, którą jest wychowanie, a także wielką odpowiedzialność państwa, władz samorządowych, które też uczestniczą w wychowaniu. Również media, także i my wierzący, nasze szkoły katolickie, włączamy się w wielkie dzieło wychowania młodego pokolenia – mówił biskup Tomasik w audycji “Kwadrans dla Pasterza” na antenie Radia Plus Radom.

 

– Walka z religią w szkole jest atakiem na wychowanie i kształt przyszłego życia społecznego. Ponadto Polacy to w większości katolicy, którzy płacą podatki. To właśnie z tego funduszu są wynagradzani katecheci, tak jak inni nauczyciele, którzy pracują w szkole – zauważył biskup radomski.

 

Rada Ministrów wobec obywatelskiego projektu nowelizacji o systemie oświaty stwierdziła, że “finansowanie zajęć z religii przez Kościoły lub inne związki wyznaniowe, czyli praktycznie przez rodziców, którzy są członkami tych wspólnot religijnych, byłoby naruszeniem dwóch zasad konstytucyjnych: wolności religii i bezpłatności nauki”.

 

W państwach Unii Europejskiej nauczanie religii w szkołach publicznych, poza kilkoma wyjątkami, jest obecne i ma charakter obowiązkowy albo dobrowolny w zależności od wyboru rodziców lub uczniów.

 

Z badania CBOS przeprowadzonego w marcu 2015 r. wynika, że nauczanie religii w szkole nie jest rażące dla 82 proc. Polaków. Taki sam odsetek dorosłych obywateli naszego kraju wypowiedział się w tej sprawie w roku 2013.

Pch24.pl/KRESY.PL

Article source: http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/biskup-tomasik-atak-nareligie-w-szkolach-to-walka-z-ksztaltem-przyszlego-zycia-spolecznego&utm_source=rss&utm_campaign=rss