Wojewódzki Komunalny Szpital Psychiatryczny w Chełmie

Wojewódzki Komunalny Szpital Psychiatryczny w Chełmie

1 września 1939 dekretem Hitlera o „eutanazji” rozpoczęto akcję o kryptonimie T4. W rzeczywistości był to szeroko zakrojony mord na osobach chorych psychicznie – przypomina serwis Solidarni 2010.
Morderstwa popełnione w ramach „eutanazji” kojarzy się zazwyczaj z początkiem II wojny światowej, jednak konkretne przygotowania do tej państwowo zorganizowanej masowej zagłady sięgają już do wiosny 1939 r. Pierwszymi ofiarami nazistowskiego mordowania „bytu niegodnego życia” były dzieci. Poprzez założenie przez Kancelarię Hitlera wiosną 1939 r. „Komisji Rzeszy do Spraw naukowej rejestracji ciężkich dolegliwości dziedzicznych i wrodzonych” powstała pierwsza zamaskowana organizacja, za pomocą której wkrótce potem rozpoczęto przeprowadzanie tzw. „eutanazji dzieci”, mordowanie dzieci i młodzieży do lat 16 przeważnie z ciężkimi i bardzo ciężkimi upośledzeniami. Podobnie jak niedługo później już wtedy dzieci wchodzące w rachubę jako nadające się do uśmiercenia były systematycznie rejestrowane za pomocą formularza meldunkowego. Tę grupę ofiar rozszerzono jeszcze latem tego samego roku, kiedy Minister Spraw Wewnętrznych Rzeszy wprowadził 18-go sierpnia obowiązek meldowania „zdeformowanych” noworodków. W ramach „eutanazji dzieci” w prawie 40 oddziałach pediatrycznych szpitali i zakładów na terenie całej Rzeszy zamordowano łącznie szacunkowo co najmniej 5000 dzieci i młodzieży aplikując im lekarstwa takie jak luminal, morfinę itp. oraz poprzez systematyczne niedożywianie.

20 września lub 21 września 1939 r. w „Grand Hotelu” w Sopocie odbyła się narada z udziałem Hitlera, w której uczestniczyli m.in. dr Karl Brandt, Philipp Bouhler i dr Leonardo Conti, na której Hitler przedstawił plany dotyczące likwidacji na terenie Niemiec osób umysłowo chorych, wychodząc z założenia, że wpłynie to na utrzymanie „czystości niemieckiej krwi”. Conti wątpił wprawdzie, że jest to metoda mogąca wpłynąć na „udoskonalenie rasy”, ale mimo tego na naradzie tej podjęto założenia dotyczące wprowadzenia akcji bezbolesnego zabijania chorych psychicznie i niedorozwiniętych dzieci. Podjęte decyzje przyjęły formę dyrektywy Hitlera z października 1939 r. (antydatowanej na 1 września 1939 r., w myśl której: „Reichsleiter Bouhler i dr med. Brandt są z mojego polecenia odpowiedzialni za rozszerzenie kompetencji lekarzy, którzy zostaną wymienieni z nazwiska, tak żeby osobom według wszelkiego prawdopodobieństwa nieuleczalnie chorym wobec zupełnie krytycznej oceny stanu ich zdrowia można było zapewnić łaskawą śmierć. podpis /-/ A. Hitler”).

Akcja ta była także nazywana „eutanazją” osób upośledzonych – stąd skrót E-Aktion, natomiast szerzej znany skrót T4 pochodzi od adresu biura tego przedsięwzięcia mieszczącego się w Berlinie przy Tiergartenstraße 4.
O ile szpitale psychiatryczne w Kraju Warty były dla Niemców poligonem doświadczalnym w poszukiwaniu skutecznych metod zabijania ludzi na skalę przemysłową, które wykorzystano później do eksterminacji chorych psychicznie w ośrodkach akcji „T4” na terenie Niemiec, a następnie podczas Holocaustu, o tyle na terenie Generalnej Guberni Niemcy pozostali przy  tradycyjnych metodach zabijania chorych psychicznie, od których nota bene nie stronili również w Kraju Warty.  Metodą bezpośrednią było rozstrzeliwanie, pośrednią głodzenie, podawanie dożylnie skopolaminy i phenobarbitalu oraz nie dbanie o warunki higieniczne, co powodowało szerzenie się chorób zakaźnych wśród pacjentów.

Pierwszym polskim szpitalem, którego pacjenci doświadczyli okrucieństwa Niemców, był szpital psychiatryczny w Chełmie. 12 stycznia 1940 r. wkroczył do niego oddział SS. Nakazano personelowi w ciągu 10 minut opuścić szpital, pozostawiając jedynie 10 pielęgniarzy, których zmuszono do wyprowadzania chorych. Wtedy rozpoczęła się masakra. Pacjenci byli rozstrzeliwani przez Niemców przy wejściach do budynków szpitalnych, a ci, którzy się opierali, wyrzucani przez okna. Rannych dobijano na podwórzu szpitalnym. Zamordowano wtedy około 300 mężczyzn, 124 kobiety i 17 dzieci.
źródło: Solidarni 2010

Article source: http://niezwykle.com/masakra-pacjentow-szpitala-w-chelmie-12-stycznia-1940-r-niemcy-dokonali-masakry-pacjentow-polskiego-szpitala-psychiatrycznego/